siguienteant.        
imprimir
 
NÚMEROS DE VELA I PUBLICITAT   , 13/06/18
 
Tots els competidors de Windusrfcat hauran de marcar les seves veles amb els números que han estat registrats a la Secretaria Nacional. Tota la zona delimitada entre la botavara i una línia imaginària 60 cm per sobre la botavara està reservada per l’adhesiu del circuit de WINDSURFCAT. S’informarà a l’anunci de regata o en les instruccions de regata si els adhesius dels espònsors dels esdeveniments són obligatòries.
---------------------------------------
Todos los competidores de Windusrfcat deberán marcar sus velas con los números que han estado registrados a la Secretaria Nacional. Tota la zona delimitada entre la botavara y una línea imaginaria 60 cm. por encima la botavara está reservada para el adhesivo del circuito de WINDSURFCAT. Se informará en el anuncio de regata o en las instrucciones de regata sí los adhesivos de los patrocinadores de los eventos son obligatorios.

+info

Tots els competidors de Windusrfcat hauran de marcar les seves veles amb els números que han estat registrats i mesurar almenys 23 cm d’alçada. S’han de col·locar a les dues bandes a diferents alçades de manera que el que estigui a la banda de babord sigui el que quedi més amunt. Quan la vela és d’un material clar o transparent els números hauran d’anar situats tan sols a la banda de babord. Els nombres han de ser ben visibles, d’un color que contrasti. Tots els nombres s’han de mostrar horitzontalment.

Tota la zona delimitada entre la botavara i una línia imaginària 60 cm per sobre la botavara està reservada per l’adhesiu del circuit de WINDSURFCAT. L’adhesiu s’ha de col·locar paral·lelament a la botavara de tal manera que es trobi tota ell en aquesta zona imaginària de 60 cm per sobre la botavara. És obligatori que tots els navegants que estiguin competint portin aquesta adhesiu tot el temps. No es podran col·locar altres adhesius en aquesta zona.

S’informarà a l’anunci de regata o en les instruccions de regata si els adhesius dels espònsors dels esdeveniments són obligatòries.
---------------------------------------
Todos los competidores de Windusrfcat deberán marcar sus velas con los números que han estado registrados y medir al menos 23 cm. de altura. Deben de colocarse a los dos lados a diferentes alturas de manera que el que esté en el lado de babor sea el que esté más arriba. Cuando la vela es de un material claro o transparente los números deberán de ir situado tan sólo en el lado de babor. El número tiene que ser bien visible, de un color que contraste. Todos los números deben de mostrarse horizontalmente.

Tota la zona delimitada entre la botavara y una línea imaginaria 60 cm. por encima la botavara está reservada para el adhesivo del circuito de WINDSURFCAT. El adhesivo debe de colocarse paralelamente a la botavara de tal forma que se encuentre tota el en esta zona imaginaria de 60 cm. por sobre la botavara. Es obligatorio que todos los navegantes que estén compitiendo lleven este adhesivo todo el tiempo. No se podrán colocar otros adhesivos en esta zona.

Se informará en el anuncio de regata o en las instrucciones de regata sí los adhesivos de los patrocinadores de los eventos son obligatorios.
Més informació a:
http://www.windsurfcat.com/_UPLOADS/DOCS/1235329298.pdf
Email: xtorres@windsurfcat.com

 


www.windsurfcat.com