PREINSCRIPCIÓ REGATA 
CIRCUIT CATALÀ DE FUNBOARD 2006
COPA CATALANA DE FUNBOARD
Federació Catalana de Vela
imprimir
Data de naixament: DNI:
/ / -
Nom: Cognoms:
Adreça: Num: Pis/Porta:
Códi Postal: Població:
Provincia:
Telèfon (part): Mòbil:
Email:
 
CATEGORIA:
LLICÈNCIA FEDERATIVA:
TARJETA DE CLASSE: CAT-
NÚMERO DE VELA:
 
Sponsors:
AVIS IMPORTANT: Aquest formulari es una preinscripció vàlida per la organització per poder realitzar una previsió dels participants de la regata. La inscripció oficial per participar a la regata es realitzarà el mateix dia de la prova.
 
 
 
www.windsurfcat.com

En compliment amb la L.O. 15/99, queda informat expressament de la incorporació de dades, facilitades voluntàriament, a un fitxer automatitzat de caràcter personal de la Secretaria de Funboard de la Federació Catalana de Vela, podent ser utilitzades per la mateixa amb fins promocionals o informatius de les activitats que la Secretaria organitza i/o dona suport amb la seva logística. Queda igualment informat de la possibilitat de exercitar sobre aquestes dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació y oposició, i haurà de dirigir-se per carta a la Secretaria de Funboard de la FCV; Escullera del Poble Nou s/n, Port Olímpic, 08005 Barcelona.